Gíanni u Gestore

 

‘A matina u vedi rivà pu corsu sopra lu motorinu, che pè comme và pianu u superinu pure i vecchia a piedi! Seccu cò à sigheretta ‘nbocca, l’occhi ‘bbottati da u sonnu, si ferma, scenne, mancu te vede, u saluti nun te risponne, mica pè maleducazione, nun tà vistu propriu! A’ fatica scenne e scale e scumpare sottu à buca, verso l’una u vedi rispuntà sopra, mò sta meio, ripia u motorinu tuttu contentu e via à magna a casisa.

Riviè u pommeriggiu tardi, riscompare sottu à buca, doppò essise ‘ncazzatu sì urli, sì cè chiedi troppe cose ‘nsieme, sì cadunu fa u furbu e fuma cà sigheretta, fattu panini ecc.. ripipola a sera tarda (comme ì vampiri), frescu comme nà rosa e inizia à serata. Rivino tuttu ‘n gruppettu de notturni, comme u roscio Marco, Pietro che comincia subbito a riccontà ‘nsacco de fregnacce e noiatri tutti à ride, u fiu sempre silenziosu, ‘natru roscio Alessio, u pizzettaru Andrea e Dino du ristorante cò Massimo de a pizzeria (quisti utimi magnino comme pochi e pè fortuna che tennu u locale!). E’ mò che u gestore è caricu, inizia a preparà pure caccosa da magna, e via tutti a preparà u tavolu (d’istate a u bare de Lucci, l’invernu sottu à buca), stu momentu nun se sà perché, riva sempre cà scoccone, comme cà vota faccio io!

E ‘ssosi doppò esse magnato, se finisce ‘natra giornata cò a panza piena, cà bicchiere de vinu ‘ncorpu e cà chilu ‘n più! Quistu capita a tutti tranne a Gianni u gestore sempre seccu.

Semo fattu tardi è ora de ì via, ripiamo tutti à via de casa, Gianni ripia u motorinu fa zompà sopra u fiu e via a dormì, dimà è ‘natru giorno!

Stefano Silvagni

I commenti sono chiusi